HONG KONG ACTION CINEMA

a scene from John Woo's HARD BOILED (1992)HONG KONG ACTION CINEMA

Jackie Chan - Ching Siu-Tung - Bruce Lee - Lo Wei - John Woo

Hong Kong movies online: 159 and counting
to be added in the future: Tsui Hark, Jet Li, Jimmy Wang-Yu, Samo Hung, ...